Sömninformation

SömnApné

Att sängpartnern störs av snarkning eller blir orolig över andningsuppehåll torde vara det första tecknet på sjukdomen sömnapne.

Snarka gör ju många men när snarkningen även ger andningsuppehåll med åtföljande syremättnads-sänkning i blodet så tar kroppen skada.

Syremättnaden kan falla från normala 95-98% till 80, 70 eller så lågt som 50%.

Sjukvården anser att kroppen tar skada när det går under 88%.

En snarkare kan ha flera hundra andningsuppehåll med syremättnads-sänkning per natt. Det leder obehandlat till olika skador på kroppen och en stor risk för hjärtinfarkt eller stroke.

 • Snarkning
 • Andningsuppehåll
 • Många toabesök på natten
 • Morgonhuvudvärk
 • Dagtrötthet
 • Trötthet vid bilkörning
 • Trötthet vid raster
 • Trötthet framför Teven
 • Gäspningar dagtid
 • Koncentrationssvårigheter
 • Depression
 • Hjärtinfarkt o Stroke
 • "Hjärndimma"
 • Minnesproblem
 • Sämre immunförsvar

Men det finns hjälp att få, ett första steg kan vara att mäta syremättnaden i blodet samt pulsen under en eller flera nätter. Då får man en indikation på om det finns anledning att gå vidare med läkarbesök och eventuellt remiss till en sömnutredning. Om det skulle visa sig att personen lider av sömnapne så finns det effektiv behandling med snarkskena eller cpap som i princip helt tar bort andningsuppehållen.

Jag själv sover med en cpap varje natt och har fått ett nytt liv helt utan dagtrötthet. Mitt liv består av före cpap och efter, så stor skillnad har det blivit. Läs mera...

Copyright © All Rights Reserved